SỢI KHÓI CHIỀU HÔM ĐI TÌM TÁC GIẢ

 

Thật dễ dàng và nhanh chóng nhờ internet mà một tác phẩm có thể xuất hiện hầu như mọi nơi mọi lúc không biên giới. Nhưng củng nhờ internet mà tác phẩm và tác giả có lúc rơi vào những lung túng bất ngờ. Ví như bài thơ chứ không phải ca dao mà vẫn không có tác giả hoặc một bài thơ nhưng có nhiều tác giả (không phải bút danh khác nhau của một tác giả) không phải văn học dân gian hoặc không xưa gì lắm nhựng bài thơ có nhiều dị bản…

Ngoxua xin đơn cử một bài thơ rơi vào trường hợp đó : bài thơ SỢI KHÓI CHIỀU HÔM 

 

Lần theo dấu net xin sắp xếp sự xuất hiện của bài thơ theo thời gian như sau

  1. trên baophuyenonline
  2. trên tập thơ văn Áo Trắng
  3. trên tuoitreonline
  4. trên blog yahoo
  5. trên multiply

……………..

Và các báo tuyển thơ có bài SKCH để đối chiếu (để lại sau).

Sáng tác > Thơ
25 Tháng Mười Hai 2007 7:29 SA (GMT+0700)
  
Sợi khói chiều hôm - Thơ TRẦN THÁI

 alt


Bóng quê

 

Mẹ vẫn biết chiều nay con ở rất xa

Sao còn nấu phần cơm con trong đó

Chiều hẹp rồi vạt nắng vàng chợt tắt

Lửa bập bùng nơi mẹ sáng thâu đêm

Mẹ vẫn biết chiều nay con không về

Sao nấu cho con phần cơm gạo mới

Một nắng hai sương mẹ chờ mẹ đợi

Trắng thơm mềm sợi khói chiều hôm

  

SV Ngữ văn khóa 3 Đại học Văn Hiến TP HCM

trên tập thơ văn Áo Trắng  số 28 (ra ngày 15-07-2008

alt

Rồi đưa lên tuoitreonline sau đó:

Thứ Bảy 02/08/2008  04:10 (GMT+7)
 

Sợi khói chiều hôm

AT - Mẹ vẫn biết chiều nay con ở rất xa
Sao còn nấu phần cơm con trong đó
Chiều hẹp rồi vạt nắng vàng chợt tắt
Lửa bập bùng nơi mẹ sáng thâu đêm.

Mẹ vẫn biết chiều nay con không về
Sao nấu cho con phần cơm gạo mới
Một nắng hai sương mẹ chờ mẹ đợi
Trắng thơm mềm sợi khói chiều hôm.

TRẦN THÁI
(Ngữ văn khóa 03)

trên blog yahoo của Phan Viet :

http://vn.360plus.yahoo.com/phan-viet/article?mid=15&fid=-1

Welcome to PhanViet s blog 
Đăng ngày: 08:59 08-08-2008
Thư mục: Chung
Sợi khói chiều hôm

Mẹ vẫn biết chiều nay con ở rất xa
Sao còn nấu phần cơm con trong đó
Chiều hẹp rồi vạt nắng vàng chợt tắt
Lửa bập bùng nơi mẹ sáng thâu đêm.

Mẹ vẫn biết chiều nay con không về
Sao nấu cho con phần cơm gạo mới
Một nắng hai sương mẹ chờ mẹ đợi
Trắng thơm mềm sợi khói chiều hôm.

TRẦN THÁI

trên trên multiply blog cua HaiLong 

http://thichtamphuc.multiply.com/journal/item/10/10

Blog Entry Sợi khói chiều hôm May 24 08 3:23 AM
for everyone

Sợi khói chiều hôm

Mẹ vẫn biết chiều nay con ở rất xa

Sao còn nấu cơm có phần con trong đó

Chiều hẹp rồi vạt nắng vàng vụt tắt

Ngọn lửa hồng nơi mẹ sáng thâu đêm

***

*

 

Mẹ vẫn biết chiều nay con không về

Sao còn nấu có thêm phần cơm gạo mới

Một nắng hai suơng mẹ chờ mẹ đợi

Trắng thơm mềm sợi khói chiều hôm

SL

Tại các địa chỉ baophuyenonline AoTrang tuoitreonline blog PhanViet đều ghi tác giả là Trần Thái. Riêng tại blog HaiLong kí tắt là SL và một số câu thơ cũng có khác khác .

Vậy có chắc chắn Trần Thái là tác giả của bài thơ không?

Người viết blog này xin mời và rất mong Trần Thái HaiLong có lời xác nhận để bạn yêu thơ khỏi phân vân.

Adiana

Ecnoimoes are in dir

Ecnoimoes are in dire straits, but I can count on this! http://ilapgdtg.com [url=http://ntdvlsvuty.com]ntdvlsvuty[/url] [link=http://mqhndifmzbm.com]mqhndifmzbm[/link]

Adiana

Ecnoimoes are in dir

Ecnoimoes are in dire straits, but I can count on this! http://ilapgdtg.com [url=http://ntdvlsvuty.com]ntdvlsvuty[/url] [link=http://mqhndifmzbm.com]mqhndifmzbm[/link]

Jeneva

This This inctdoures a pleasingly rational point of view.

Jeneva

This This inctdoures a pleasingly rational point of view.

Lynsey

I really counld't as

I really counld't ask for more from this article. http://hdclmfehulo.com [url=http://vtxyse.com]vtxyse[/url] [link=http://usalrnuu.com]usalrnuu[/link]

Lynsey

I really counld't as

I really counld't ask for more from this article. http://hdclmfehulo.com [url=http://vtxyse.com]vtxyse[/url] [link=http://usalrnuu.com]usalrnuu[/link]

Krystallynn

Carly Greene - I lov

Carly Greene - I love it guys!!! Made me well up again like the cry baby I am.... It was the most inecidrble day. I could do it all over again!! I'm so happy for you both! Loads of love to my big brother and my beautiful new sister in law. Carly. xxxxx

ngoxua

Mong đợi

thachcau đã bóc tem bài này cám ơn nhé.
mong các anh chi các bạn yêu thơ tiếp tục.
hi vọng sẽ nhanh kết thúc vấn đề.
ngoxua sẽ tiếp tục nêu bài thơ của Trần Dăng Khoa.

thachcau

góp ý

Chuyện này mới đây. Ai là tác giả chính? ai là kẻ"nhắc bản" đây?
Anh Trần Thái nói cho anh em mừng coi.
Cam ơn ngoxua chịu khó nhiên cứu tìm hiểu.